Slide picture
Profesionální
právní pomoc
Klienti nechtějí právníka, který hledá problémy.
Hledají právníka, který je umí řešit.
Slide picture
Odbornost
a specializace
Poskytujeme právní podporu pro úspěšné a bezproblémové podnikání

Vítejte na stránkách naší právní kanceláře Největší advokátní kancelář na okresu Česká Lípa

Poskytujeme kompletní právní servis z oblasti práv a zpracování smluv. V naší advokátní kanceláři se pohybují pouze zkušení advokáti, kteří jsou členy České advokátní komory. Dokážeme ke každému klientovi přistupovat individuálně a vybudovat si oprávněnou důvěru v naše služby.

Domluvte si nezávaznou konzultaci +420 487 826 764

Právní poradenství

Advokátní kancelář poskytuje svým klientům komplexní právní služby a poradenství.

Přejít na kontakty

Právní zastoupení

Řešení sporů, ať už na úrovni mimosoudní, soudní či v rámci rozhodčího řízení.

Přejít na kontakty

Tvorba smluv

Připravujeme profesionální smlouvy či jiné právní dokumenty.

Přejít na kontakty

Vymáhání pohledávek

Vymáhání pohledávek vykonáváme na základě mandátní smlouvy za použití § 556.

Přejít na kontakty

Komplexní právní služby naší kanceláře Poskytujeme kompletní právní servis z oblasti práva a zpracování smluv.

Rodinné právo

Rodinné právo je soubor právních norem upravujících osobní a majetkové vztahy mezi členy rodiny.  Velmi často se jedná o citlivé partnerské či rodinné problémy. Díky pomoci nestranné osoby s právnickým vzděláním vám můžeme zaručit hladký průběh rodinných sporů a jejich úspěšné překonání.

Občanské právo

Oblast občanského práva je největším právním odvětvím a je s ní spojeno velké množství neustále se vyvíjejících právních norem. Proto ať už řešíte drobné sousedské spory nebo například převody nemovitostí, je dobré vše zastřešit odborným dohledem právníka.

Obchodní právo

Obchodní právo upravuje nejen majetkoprávní postavení podnikatelů, ale i další práva a povinnosti, které jim vznikají v souvislosti s jejich podnikatelskou činností.

Právo obchodních společností, závazkové právo, právo hospodářské soutěže nebo insolvenční právo.

Pracovní právo

V oblasti pracovního práva dokážeme nabídnout právní služby straně zaměstnance i zaměstnavatele a poskytnout jim kompletní servis pro zpracování veškerých podkladů a smluv, které vyplývají z pracovně – právních vztahů.

Trestní právo

Účelem trestního řízení je náležité zjištění trestných činů a spravedlivé potrestání jejich pachatelů podle zákona. Naše letité zkušenosti nám dovolují poskytnout klientům kompletní právní služby trestního práva a advokátní zastoupení.

Vymáhání pohledávek

V rámci vymáhání pohledávek vždy postupujeme individuálně podle požadavků klienta a snažíme se z každé pohledávky dostat opravdu maximum. Spolupracujeme s prověřenými exekutorskými úřady a neustále pracujeme na zdokonalování a zefektivnění vymáhacího procesu.

Závazky ze smluv

Mezi subjekty právních vztahů, zejména mezi podnikateli dochází často k uzavíraní smluv jejichž obsahem je povinnost plnění ve prospěch druhé smluvní strany, kdy je plnění potřebné právně zajistit. Právní zajištění lze různě zkombinovat na konkrétnosti daného případu.

Zpracování smluv

Nabízíme zpracování, zhodnocení a kontrolu smluv ze všech oblastí práva.

Seznamte se s naším týmem


JUDr. Pavel Kolínský
Č.osv. ČAK 2686

Poslat zprávu
Mgr. Petra Krnošová
Č.osv. ČAK 2782

Poslat zprávu
Mgr. Zuzana Bůžková
Právník

Poslat zprávu

Potřebujete odbornou právní pomoc nebo zastoupení u soudu? Neváhejte a obraťte se na nás. Jeden z našich zaměstnanců vás bude co nejdříve kontaktovat.


Vaše zpráva byla úspěšně odeslána!